Spaarkas Were Di.

Paasbolling 2017.

 

Naar jaarlijkse gewoonte richt onze spaarkas ook dit jaar weer een paasbolling in. Wij starten met deze bolling op  vrijdag 31 maart 2017 om 20 uur.  De afbolling heeft plaats op zondag 16 april 2017 (paaszondag) om 21 uur.
Wij herinneren u eraan dat elk lid verplicht is om voor minimum 2,5 euro te bollen, zoniet is er een boete van 2,5 euro.
Wij doen dan ook een warme oproep aan al onze leden om zeker deel te nemen, gezien de netto-opbrengst integraal naar de leden gaat onder de vorm van het jaarlijkse teerfeest.
Ook niet-leden mogen uiteraard hun kans wagen, en hoe meer, hoe liever.
 
Het bestier.
Hilde, Guido, Benny, Benny, Herman & Lizie.

 

Het bestuur van Spaarkas Were Di dankt alle sponsors en medewerkers!